Trochu historie   

Naše knihovna má dlouholetou tradici. Prvním knihovníkem byl pan Jan Šiler,rodák z Roubaniny. Během druhé světové války půjčoval spoluobčanům knihy ve svém domě. Po válce byla knihovna přemístěna do místní školy. Po zrušení školy měla svoje místo v budově MNV, č.2. Poté následovaly prostory místní farní budovy. Druhým knihovníkem byl pan Jan Bubeník,také zdejší občan. V roce 1960 došlo ke spojení s obcí Deštná a byl vytvořen celek Deštná - Roubanina. Střediskovou obcí se stala Deštná a veškerá kulturní a správní činnost se konala tam, ale rozhodujícím orgánem byl v pozdějších letech Městský úřad v Letovicích. V roce 1987 byo obnoveno půjčování knih v naší obci. Této činnosti se chopila nová knihovnice paní Anna Dvořáčková z č.23, manželka tehdejšího předsedy MNV.

 V roce 1989 převzala funkci knihovnice Marie Trčková, která tuto činnost vykonává dodnes. Knihovna fungovala jako pobočka Městské knihovny v Letovicích až do roku 1992, kdy přešla pod správu Obecního úřadu v Roubanině, který byl ustanoven na konci roku 1990, když místní občané rozhodli

 v referendu o samostatnosti naší obce. Metodickou činnost pro knihovny prováděla Okresní knihovna v Blansku do doby, než tuto funkci převzalo Regionální oddělení  knihovny v Boskovicích. 

První zastupitelstvo naší obce zajistilo rekonstrukci budovy bývalé školy, kam byla přemístěna knihovna a Obecní úřad. V dalších letech se budova dále opravovala a modernizovala  a  v současné době  důstojně reprezentuje svoje poslání.  Dnes máme knihovnu vybavenou novým nábytkem, knihovní fond

obsahuje 1882 svazků, které uspokojí každého čtenáře. V letošním roce plánujeme dokončit program Clavius - Reks, to znamená nejenom online katalog dostupný pro celou veřejnost, ale i elektronické záznamy výpůjček, přehledné a snadno kontrolovatelné všemi čtenáři. Budeme doplňovat základní fond knihoven a doporučenou četbu pro základní a střední školu. Tak neváhejte a přijďte. Těšíme se na vás! 

 

 

fotogalerie

Naše pátá Noc s Andersenem s Malou mořskou vílou!


V pohádce to často bývá- moře krásný palác skrývá!

A v něm malá mořská víla patnáctý rok oslavila.

Nechce zlato, drahokamy, touží poznat jinou zemi,

kde je tráva, svítí slunce, zemi, kde má svého prince

když mu život zachránila, srdce lásce otevřela.

Za to, že s ním může být, musí draze zaplatit!

Krásně tančí! Co však zbývá? Nikdy už si nezazpívá.

Lidská láska je však zrádná. Její oběť byla marná.

Princ se z jinou domů vrátí, malá víla život ztratí.

Když se slunce v moři koupá, bílá pára k nebi stoupá.

Mráček po obloze pluje, smutný příběh vypravuje.

Zná ho každý! Celý svět - dlouhých 180 let!